Aktuality

Informace k nové výstavbě RIVI Bachova

Jak jsme již dříve informovali, získali jsme do družstevního vlastnictví nový rozestavěný objekt v ulici Bachova, Jižní Město - Praha 11. Z tohoto důvodu došlo k založení nového bytového družstva RIVIK převzetí bytového domu dojde na rozhraní března a dubna a jeho následné kolaudaci v říjnu 2024.

Předpokládané datum stěhování je prosinec 2024.

Bližší informace k tomuto projektu najdete na našich stránkách www.stavbar.cz v záložce Pro členy, v části Informace k BD RIVI.

 

 

12. Březen 2024
Informace k nové výstavbě RIVI Bachova

Informace o nové družstevní výstavbě RIVI Bachova

Ve spolupráci s pražskými družstvy připravujeme na Chodově novou družstevní výstavbu s firmou YIT Stavo s termínem dokončení ve IV. čtvrtletí roku 2024.

Svůj případný zájem nám sdělte na e-mail: predseda@stavbar.cz nejpozději do 15.11.2023.

08. Listopad 2023
Informace o nové družstevní výstavbě RIVI Bachova

Informace o nové družstevní bytové výstavbě 1/2023

 

Dne 28. 6. 2023 se konalo shromáždění delegátů SBD Stavbař. Hlavním bodem jednání byla zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2022, rozdělení dosaženého hospodářského výsledku – zisku ve výši 427 280,97 Kč a zpráva kontrolní komise, došlo však i na nové či opětovně rozvíjené činnosti, k nimž patří i nová družstevní bytová výstavba.

V této oblasti družstvo jako jedno z mála dosáhlo poměrně velmi dobrých výsledků, podařilo se totiž během pěti let postavit 5 družstevních domů s téměř 200 bytovými jednotkami, a to za náklady, které nepřesáhly 75 % z cen, které pro své byty udávají developeři. Příprava další družstevní výstavby však v posledních letech narazila na – z pohledu družstva – prudký nárůst cen, kdy developeři využili tlaku obecné situace a požadovali cenové zvýšení až o dalších 20 %.

Družstvu proto zůstala možnost rezignovat na další výstavbu či hledat cestu sice pracnější – výstavbu na „zelené louce“, ale s možnosơ i nadále ovlivňovat náklady stavby tak, aby umožňovaly uspokojení potřeb bydlení i pro další nebydlící členy družstva. Byly zahájeny přípravné práce – ve spolupráci s některými dalšími pražskými družstvy – na možném využití rekonstrukce stávajících staveb výměníkových stanic pro účely vybudování nových bytových jednotek. V přípravě jsou jako vzorové zatím dvě akce o celkovém počtu 37 bytových jednotek s předpokládaným zahájením ve druhém čtvrtletí 2024. Poměrně dlouhá doba či cesta k získanému stavebnímu povolení je daní za umístění stavby v již užívaném území, kdy projednávání je značně ovlivněno nevolí sousedů.

Pokud se vzorová příprava podaří překlopit do provádění výstavby a jejímu úspěšnému dokončení, dá se předpokládat využití vzoru k dalšímu pokračování.

Vedle této nové formy družstvo i nadále jedná se svým původním partnerem – firmou YIT Stavo – o možné další spolupráci. Hlavním bodem je pak otázka požadované ceny a ochota družstva na ni přistoupit. V zájmu členů je družstvo i nadále připraveno k tlaku na rozumnou dohodu.

Po skončení tzv. prázdninových měsíců bude podána další informace, a to koncem září, především o vývoji v cestě za stavebním povolením.

 

                                                                                                             Ing. František Sojka                                                                                                                                                                předseda představenstva

17. Srpen 2023
Informace o nové družstevní bytové výstavbě 1/2023

Informace o vývoji a přípravě nové výstavbové akce

 

Vážení,

        když jsem Vám napsal a postupně posílal informaci o přípravě nové výstavbové akce, probíhalo s našim finským partnerem – firmou YIT Stavo – poslední jednání, vlastně jedno z posledních.

       Původně jsme totiž projednávali možnost získání poslední, desáté etapy, nazvané TAMPERE, kterou měla být celá výstavba lokality, nazvané SUOMI Hloubětín, uzavřena. Náš finský partner však nabídl devátou etapu, nazvanou VANTAA a jednání tak prakticky začínalo znovu. Důvodem této změny byl údajně výhodnější termín zahájení (červen 2019) a celkové zkrácení výstavby na 24 měsíců.

       My - družstvo – jsme pro tuto výměnu etap měli pochopení, toto nám však chybělo pro odsouhlasení požadované ceny, která se během jednání pohybovala kolem 90 tis. Kč za m2 plochy bytu podle vyhl. 366/2012 Sb. Abychom si potvrdili skutečný zájem z řad zájemců o účast na družstevní bytové výstavbě, tak jsme rozeslali poptávku těm z Vás, kteří o další akci v souboru SUOMI Hloubětín projevili zájem nebo se zúčastnili předcházejících výstavbových akcí. Kladně se k akci vyjádřilo 25 zájemců, tedy asi 15 % z dotázaných, většinou však volili menší byty (1+kk, 2+kk).

        I tato skutečnost nás vedla k tomu, že jsme po našem partnerovi požadovali slevu z ceny výstavby s poukázáním na nepříznivý výsledek dotazníkové akce. Koneckonců i vyjádření banky, byť nebylo záporné k možnost poskytnutí potřebného úvěru, bylo velmi opatrné. Proto jsme při jednání tlačili na snížení ceny s poukázáním na výsledky předcházejících akcí a hlavně na tu skutečnost, že hradíme nabíhající náklady průběžně - tedy po provedení kontroly, zda byly splněny stanovené milníky výstavby - zatímco u ostatní developerské formy výstavby je hrazena většinou účastníků až poté, co jsou byty úspěšně dokončeny.

        Jednání byla poněkud nepříjemná a skončila – z naší strany – na naší neústupnosti ohledně ceny.

       Tento negativní výsledek jsem měl předložit na jednání nejvyššího orgánu družstva, které se konalo dne 27. 6. 2019.

        Jaké však bylo mé překvapení, když v předvečer se ozval místní český jednatel firmy YIT Stavo, že hlavní vedení znovu zvažuje, zda se našim požadavkům na cenu přece jen nepřiblíží. Nad důvody změny v rozhodování se můžeme jen zamýšlet, podstatné však je, že v období po 15. 7. 2019 se znovu k jednání o akci VANTAA vrátíme.

        Těm, kteří projevili zájem o účast v akci VANTAA, sdělíme další podrobnosti neprodleně po prvních jednáních, tedy v průběhu posledního týdne v červenci.

        Pro všechny zájemce o novou družstevní bytovou výstavbu pak uvádíme, že s našim finským partnerem projednáváme další možné akce, které jsou připravovány jako dostavba do stávajících sídlištních zástaveb, a to na Praze 4 – Jižní Město a Praze 12 – Modřanech.

         Poněvadž – jak jste určitě zaznamenali – se k podpoře družstevní bytové výstavby rozhoupal i pražský Magistrát, kde první – seznamovací – jednání s tímto projektem proběhlo dne 18. 6. 2019, tak se i naše družstvo k tomuto magistrátnímu projektu přihlásilo. Na našich stránkách www.druzstevnivystavba.cz budeme, počínaje dnem 1. 8. 2019, umísťovat průběžné informace o vývoji této spolupráce. Pochopitelně tam umístíme i informace o přípravě naší družstevní výstavby, ať už ve spolupráci s YIT Stavo nebo s ostatními bytovými družstvy.

        Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců a pevně věřím, že se brzy ozvu s příznivější zprávou.

        S pozdravem

                                                                                                          Ing. František Sojka                                                                                                                                                                předseda představenstva

11. Červenec 2019
Informace o vývoji a přípravě nové výstavbové akce

Hloubětín - konec února 2019

Na konci února 2019 byly byty předány uživatelům.  

Akce výstavby 90 družstevních bytů v Praze 9 – Hloubětíně byla zdárně ukončena.

05. Březen 2019
Hloubětín - konec února 2019

Hloubětín - konec ledna 2019

     Na konci ledna 2019 byly všechny 3 domy (F4, F5 a W) dokončeny vč. suterénu a patia. Objekty jsou připojeny na přívod tepla, elektřiny, vody, funguje odpad. Byly nainstalovány bezpečnostní prvky (ETS, EPS apod.). Proběhlo zaškolení obsluhy nainstalovaných zařízení.

     Probíhají poslední práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Připravuje se předání bytů uživatelům.

     Všechny objekty jsou vytápěny, teče teplá i studená voda.

04. Únor 2019
Hloubětín - konec ledna 2019

Hloubětín - konec prosince 2018

     Na konci prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

31. Leden 2019
Hloubětín - konec prosince 2018

Hloubětín - polovina prosince 2018

     V polovině prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     V listopadu 2018 vydal Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační  souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     Na konci listopadu bylo přiděleno číslo popisné a čísla orientační.

     V první polovině prosince pokračovaly prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

19. Prosinec 2018
Hloubětín - polovina prosince 2018

Hloubětín - konec listopadu 2018

     Na konci listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech a práce ve společných prostorách. Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek. Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Dne 19. 11. 2018 Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Ve druhé polovině listopadu byly zahájeny prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Byl sestaven soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Pokračuje odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

14. Prosinec 2018
Hloubětín - konec listopadu 2018

Hloubětín - polovina listopadu 2018

     V polovině listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek.

     Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení. Čeká se na instalaci.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Stále probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

20. Listopad 2018
Hloubětín - polovina listopadu 2018

Hloubětín - konec října 2018

     Na konci října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Dokončují se zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky a informační sloupek.

     Jsou dokončeny sklepní kóje: Byly opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Bylo dokončeno číslování parkovacích míst. Byla dokončena místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení.    

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

06. Listopad 2018
Hloubětín - konec října 2018

Hloubětín - polovina října 2018

     V polovině října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech a fasád. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách a zahradnické práce v okolí domů. Jsou dokončeny výtahy. 

     Sklepní kóje jsou dokončeny a opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Pokračuje číslování parkovacích míst.

     Pracuje se na dokončení chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, je instalováno vnitroblokové osvětlení. Byla dokončena výstavba vnitřních komunikací, gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny, objekty jsou připojeny na elektrickou rozvodnou síť.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Práce jsou soustředěny na přípravu kolaudačního řízení. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v první polovině listopadu 2018.

25. Říjen 2018
Hloubětín - polovina října 2018

Hloubětín - konec září 2018

     Na konci září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech.   

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží byly dokončeny rozvody instalací a osvětlení. Sklepní kóje jsou dokončeny, pokračuje vyznačování parkovacích míst bílými čarami a jejich číslování.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Byla dokončena výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny. Taktéž jsou ve všech objektech vč. suterénu dokončeny rozvody EPS a EZS.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků a v jejich odstraňování pokračuje. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude v průběhu měsíce října kontrolováno techniky BD OULU.

     Struktura čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním, navržená YIT Stavo, bude realizována.

04. Říjen 2018
Hloubětín - konec září 2018

Hloubětín - polovina září 2018

     V polovině září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Ve všech bytech bylo dokončeno:

- malby a stěrky,

- položeny podlahy,

- osazení interierových  i venkovních dveří,

- nainstalování sanitárního vybavení,

- namontování zařizovacích předmětů,

- kompletace vypínačů a zásuvek,

- osazení balkónů a teras technickými prvky (zábradlí, výplně zábradlí, oplechování). 

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží se finálně dokončují rozvody instalací a osvětlení, byly dokončeny sklepní kóje, bylo zahájeno vyznačování parkovacích míst bílými čarami.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Pokračuje výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou stále připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

     Byl projednán koncept struktury čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním.

26. Září 2018
Hloubětín - polovina září 2018

Hloubětín - konec srpna 2018

     Na konci srpna 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách. Byla zahájena výstavba oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

04. Září 2018
Hloubětín - konec srpna 2018

Hloubětín - polovina srpna 2018

     Všechny 3 domy (F4, F5 a W) jsou ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Dokončují se řemeslné práce v bytech, společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     V polovině srpna 2018 probíhají intenzívní práce na dokončování vybavení bytů a společných prostor. Realizační firma postupně byty dokončuje a připravuje na technickou prohlídku, během které budou sepisovány vady a nedodělky.

     Pražský dopravní podnik dokončil rekonstrukci tramvajové tratě na ulici Kolbenova až k vozovně Hloubětín. Od stanice metra B Kolbenova je nyní možné k areálu bytových domů dojet tramvají (jedna zastávka).

17. Srpen 2018
Hloubětín - polovina srpna 2018

Hloubětín - konec července 2018

    

     Ve druhé polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Realizační firma postupně byty dokončuje.   

         V několika dokončených bytech byly během druhé poloviny měsíce července sepsány vady a nedodělky. Je dohodnuto, že sepisování vad a nedodělků v bytech bude pokračovat ve větší intenzitě v měsíci srpnu 2018.

31. Červenec 2018
Hloubětín - konec července 2018

Hloubětín - polovina července 2018

V polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Způsob a kvalitu provedení prací kontrolují tři pracovníci technického dozoru družstva. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Bylo dokončeno stěrkování povrchu garážových stání. Byla zahájena instalace sklepních kójí.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky, komunikace jsou pokrývány asfaltovým povrchem.

16. Červenec 2018
Hloubětín - polovina července 2018

Hloubětín - konec června 2018

Na konci června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. V zájmu dodržení co nejvyšší kvality prováděných řemeslných prací byl posílen počet pracovníků technického dozoru družstva z 1 na 3. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla nainstalována vstupní vrata do garáží.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně. . Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů. Pokračuje  instalace zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Proběhla zde tzv. „zátopová zkouška“. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky.

04. Červenec 2018
Hloubětín - konec června 2018

Hloubětín - polovina června 2018

V polovině června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla osazena garážová vrata.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. . V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech jsou instalovány vany. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

Nejbližší okolí domů a patio: Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Upravují se komunikace mezi objekty.

22. Červen 2018
Hloubětín - polovina června 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku