Aktuality

Informace k nové výstavbě RIVI Bachova

Jak jsme již dříve informovali, získali jsme do družstevního vlastnictví nový rozestavěný objekt v ulici Bachova, Jižní Město - Praha 11. Z tohoto důvodu došlo k založení nového bytového družstva RIVIK převzetí bytového domu dojde na rozhraní března a dubna a jeho následné kolaudaci v říjnu 2024.

Předpokládané datum stěhování je prosinec 2024.

Bližší informace k tomuto projektu najdete na našich stránkách www.stavbar.cz v záložce Pro členy, v části Informace k BD RIVI.

 

 

12. Březen 2024
Informace k nové výstavbě RIVI Bachova

Informace o nové družstevní výstavbě RIVI Bachova

Ve spolupráci s pražskými družstvy připravujeme na Chodově novou družstevní výstavbu s firmou YIT Stavo s termínem dokončení ve IV. čtvrtletí roku 2024.

Svůj případný zájem nám sdělte na e-mail: predseda@stavbar.cz nejpozději do 15.11.2023.

08. Listopad 2023
Informace o nové družstevní výstavbě RIVI Bachova

Informace o nové družstevní bytové výstavbě 1/2023

 

Dne 28. 6. 2023 se konalo shromáždění delegátů SBD Stavbař. Hlavním bodem jednání byla zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2022, rozdělení dosaženého hospodářského výsledku – zisku ve výši 427 280,97 Kč a zpráva kontrolní komise, došlo však i na nové či opětovně rozvíjené činnosti, k nimž patří i nová družstevní bytová výstavba.

V této oblasti družstvo jako jedno z mála dosáhlo poměrně velmi dobrých výsledků, podařilo se totiž během pěti let postavit 5 družstevních domů s téměř 200 bytovými jednotkami, a to za náklady, které nepřesáhly 75 % z cen, které pro své byty udávají developeři. Příprava další družstevní výstavby však v posledních letech narazila na – z pohledu družstva – prudký nárůst cen, kdy developeři využili tlaku obecné situace a požadovali cenové zvýšení až o dalších 20 %.

Družstvu proto zůstala možnost rezignovat na další výstavbu či hledat cestu sice pracnější – výstavbu na „zelené louce“, ale s možnosơ i nadále ovlivňovat náklady stavby tak, aby umožňovaly uspokojení potřeb bydlení i pro další nebydlící členy družstva. Byly zahájeny přípravné práce – ve spolupráci s některými dalšími pražskými družstvy – na možném využití rekonstrukce stávajících staveb výměníkových stanic pro účely vybudování nových bytových jednotek. V přípravě jsou jako vzorové zatím dvě akce o celkovém počtu 37 bytových jednotek s předpokládaným zahájením ve druhém čtvrtletí 2024. Poměrně dlouhá doba či cesta k získanému stavebnímu povolení je daní za umístění stavby v již užívaném území, kdy projednávání je značně ovlivněno nevolí sousedů.

Pokud se vzorová příprava podaří překlopit do provádění výstavby a jejímu úspěšnému dokončení, dá se předpokládat využití vzoru k dalšímu pokračování.

Vedle této nové formy družstvo i nadále jedná se svým původním partnerem – firmou YIT Stavo – o možné další spolupráci. Hlavním bodem je pak otázka požadované ceny a ochota družstva na ni přistoupit. V zájmu členů je družstvo i nadále připraveno k tlaku na rozumnou dohodu.

Po skončení tzv. prázdninových měsíců bude podána další informace, a to koncem září, především o vývoji v cestě za stavebním povolením.

 

                                                                                                             Ing. František Sojka                                                                                                                                                                předseda představenstva

17. Srpen 2023
Informace o nové družstevní bytové výstavbě 1/2023

Informace o vývoji a přípravě nové výstavbové akce

 

Vážení,

        když jsem Vám napsal a postupně posílal informaci o přípravě nové výstavbové akce, probíhalo s našim finským partnerem – firmou YIT Stavo – poslední jednání, vlastně jedno z posledních.

       Původně jsme totiž projednávali možnost získání poslední, desáté etapy, nazvané TAMPERE, kterou měla být celá výstavba lokality, nazvané SUOMI Hloubětín, uzavřena. Náš finský partner však nabídl devátou etapu, nazvanou VANTAA a jednání tak prakticky začínalo znovu. Důvodem této změny byl údajně výhodnější termín zahájení (červen 2019) a celkové zkrácení výstavby na 24 měsíců.

       My - družstvo – jsme pro tuto výměnu etap měli pochopení, toto nám však chybělo pro odsouhlasení požadované ceny, která se během jednání pohybovala kolem 90 tis. Kč za m2 plochy bytu podle vyhl. 366/2012 Sb. Abychom si potvrdili skutečný zájem z řad zájemců o účast na družstevní bytové výstavbě, tak jsme rozeslali poptávku těm z Vás, kteří o další akci v souboru SUOMI Hloubětín projevili zájem nebo se zúčastnili předcházejících výstavbových akcí. Kladně se k akci vyjádřilo 25 zájemců, tedy asi 15 % z dotázaných, většinou však volili menší byty (1+kk, 2+kk).

        I tato skutečnost nás vedla k tomu, že jsme po našem partnerovi požadovali slevu z ceny výstavby s poukázáním na nepříznivý výsledek dotazníkové akce. Koneckonců i vyjádření banky, byť nebylo záporné k možnost poskytnutí potřebného úvěru, bylo velmi opatrné. Proto jsme při jednání tlačili na snížení ceny s poukázáním na výsledky předcházejících akcí a hlavně na tu skutečnost, že hradíme nabíhající náklady průběžně - tedy po provedení kontroly, zda byly splněny stanovené milníky výstavby - zatímco u ostatní developerské formy výstavby je hrazena většinou účastníků až poté, co jsou byty úspěšně dokončeny.

        Jednání byla poněkud nepříjemná a skončila – z naší strany – na naší neústupnosti ohledně ceny.

       Tento negativní výsledek jsem měl předložit na jednání nejvyššího orgánu družstva, které se konalo dne 27. 6. 2019.

        Jaké však bylo mé překvapení, když v předvečer se ozval místní český jednatel firmy YIT Stavo, že hlavní vedení znovu zvažuje, zda se našim požadavkům na cenu přece jen nepřiblíží. Nad důvody změny v rozhodování se můžeme jen zamýšlet, podstatné však je, že v období po 15. 7. 2019 se znovu k jednání o akci VANTAA vrátíme.

        Těm, kteří projevili zájem o účast v akci VANTAA, sdělíme další podrobnosti neprodleně po prvních jednáních, tedy v průběhu posledního týdne v červenci.

        Pro všechny zájemce o novou družstevní bytovou výstavbu pak uvádíme, že s našim finským partnerem projednáváme další možné akce, které jsou připravovány jako dostavba do stávajících sídlištních zástaveb, a to na Praze 4 – Jižní Město a Praze 12 – Modřanech.

         Poněvadž – jak jste určitě zaznamenali – se k podpoře družstevní bytové výstavby rozhoupal i pražský Magistrát, kde první – seznamovací – jednání s tímto projektem proběhlo dne 18. 6. 2019, tak se i naše družstvo k tomuto magistrátnímu projektu přihlásilo. Na našich stránkách www.druzstevnivystavba.cz budeme, počínaje dnem 1. 8. 2019, umísťovat průběžné informace o vývoji této spolupráce. Pochopitelně tam umístíme i informace o přípravě naší družstevní výstavby, ať už ve spolupráci s YIT Stavo nebo s ostatními bytovými družstvy.

        Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců a pevně věřím, že se brzy ozvu s příznivější zprávou.

        S pozdravem

                                                                                                          Ing. František Sojka                                                                                                                                                                předseda představenstva

11. Červenec 2019
Informace o vývoji a přípravě nové výstavbové akce

Hloubětín - konec února 2019

Na konci února 2019 byly byty předány uživatelům.  

Akce výstavby 90 družstevních bytů v Praze 9 – Hloubětíně byla zdárně ukončena.

05. Březen 2019
Hloubětín - konec února 2019

Hloubětín - konec ledna 2019

     Na konci ledna 2019 byly všechny 3 domy (F4, F5 a W) dokončeny vč. suterénu a patia. Objekty jsou připojeny na přívod tepla, elektřiny, vody, funguje odpad. Byly nainstalovány bezpečnostní prvky (ETS, EPS apod.). Proběhlo zaškolení obsluhy nainstalovaných zařízení.

     Probíhají poslední práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Připravuje se předání bytů uživatelům.

     Všechny objekty jsou vytápěny, teče teplá i studená voda.

04. Únor 2019
Hloubětín - konec ledna 2019

Hloubětín - konec prosince 2018

     Na konci prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

31. Leden 2019
Hloubětín - konec prosince 2018

Hloubětín - polovina prosince 2018

     V polovině prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     V listopadu 2018 vydal Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační  souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     Na konci listopadu bylo přiděleno číslo popisné a čísla orientační.

     V první polovině prosince pokračovaly prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

19. Prosinec 2018
Hloubětín - polovina prosince 2018

Hloubětín - konec listopadu 2018

     Na konci listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech a práce ve společných prostorách. Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek. Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Dne 19. 11. 2018 Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Ve druhé polovině listopadu byly zahájeny prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Byl sestaven soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Pokračuje odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

14. Prosinec 2018
Hloubětín - konec listopadu 2018

Hloubětín - polovina listopadu 2018

     V polovině listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek.

     Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení. Čeká se na instalaci.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Stále probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

20. Listopad 2018
Hloubětín - polovina listopadu 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku