Aktuality

Hloubětín - konec února 2019

Na konci února 2019 byly byty předány uživatelům.  

Akce výstavby 90 družstevních bytů v Praze 9 – Hloubětíně byla zdárně ukončena.

05. Březen 2019
Hloubětín - konec února 2019

Hloubětín - konec ledna 2019

     Na konci ledna 2019 byly všechny 3 domy (F4, F5 a W) dokončeny vč. suterénu a patia. Objekty jsou připojeny na přívod tepla, elektřiny, vody, funguje odpad. Byly nainstalovány bezpečnostní prvky (ETS, EPS apod.). Proběhlo zaškolení obsluhy nainstalovaných zařízení.

     Probíhají poslední práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Připravuje se předání bytů uživatelům.

     Všechny objekty jsou vytápěny, teče teplá i studená voda.

04. Únor 2019
Hloubětín - konec ledna 2019

Hloubětín - konec prosince 2018

     Na konci prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

31. Leden 2019
Hloubětín - konec prosince 2018

Hloubětín - polovina prosince 2018

     V polovině prosince 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. suterénu a patia.

     V listopadu 2018 vydal Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační  souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     Na konci listopadu bylo přiděleno číslo popisné a čísla orientační.

     V první polovině prosince pokračovaly prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Probíhají práce na odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

19. Prosinec 2018
Hloubětín - polovina prosince 2018

Hloubětín - konec listopadu 2018

     Na konci listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech a práce ve společných prostorách. Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek. Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Dne 19. 11. 2018 Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal Kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání bytových domů F4, F5 a W.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Ve druhé polovině listopadu byly zahájeny prohlídky bytů budoucími nájemníky.

     Byl sestaven soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Pokračuje odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech i ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

14. Prosinec 2018
Hloubětín - konec listopadu 2018

Hloubětín - polovina listopadu 2018

     V polovině listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek.

     Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení. Čeká se na instalaci.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Stále probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

20. Listopad 2018
Hloubětín - polovina listopadu 2018

Hloubětín - konec října 2018

     Na konci října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Dokončují se zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky a informační sloupek.

     Jsou dokončeny sklepní kóje: Byly opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Bylo dokončeno číslování parkovacích míst. Byla dokončena místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení.    

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

06. Listopad 2018
Hloubětín - konec října 2018

Hloubětín - polovina října 2018

     V polovině října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech a fasád. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách a zahradnické práce v okolí domů. Jsou dokončeny výtahy. 

     Sklepní kóje jsou dokončeny a opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Pokračuje číslování parkovacích míst.

     Pracuje se na dokončení chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, je instalováno vnitroblokové osvětlení. Byla dokončena výstavba vnitřních komunikací, gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny, objekty jsou připojeny na elektrickou rozvodnou síť.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Práce jsou soustředěny na přípravu kolaudačního řízení. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v první polovině listopadu 2018.

25. Říjen 2018
Hloubětín - polovina října 2018

Hloubětín - konec září 2018

     Na konci září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech.   

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží byly dokončeny rozvody instalací a osvětlení. Sklepní kóje jsou dokončeny, pokračuje vyznačování parkovacích míst bílými čarami a jejich číslování.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Byla dokončena výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny. Taktéž jsou ve všech objektech vč. suterénu dokončeny rozvody EPS a EZS.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků a v jejich odstraňování pokračuje. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude v průběhu měsíce října kontrolováno techniky BD OULU.

     Struktura čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním, navržená YIT Stavo, bude realizována.

04. Říjen 2018
Hloubětín - konec září 2018

Hloubětín - polovina září 2018

     V polovině září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Ve všech bytech bylo dokončeno:

- malby a stěrky,

- položeny podlahy,

- osazení interierových  i venkovních dveří,

- nainstalování sanitárního vybavení,

- namontování zařizovacích předmětů,

- kompletace vypínačů a zásuvek,

- osazení balkónů a teras technickými prvky (zábradlí, výplně zábradlí, oplechování). 

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží se finálně dokončují rozvody instalací a osvětlení, byly dokončeny sklepní kóje, bylo zahájeno vyznačování parkovacích míst bílými čarami.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Pokračuje výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou stále připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

     Byl projednán koncept struktury čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním.

26. Září 2018
Hloubětín - polovina září 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku