Aktuality

Hloubětín - polovina prosince 2017

V polovině prosince 2017 byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se probíhá omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Jsou zde instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Vyzdívání příček bylo dokončeno. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byla dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Bylo dokončeno vyzdívání příček. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončena izolace střechy. Bylo nainstalováno fasádní lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu W: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V suterénu (1. podzemním podlaží – 1. PP) probíhá izolování stropu a započalo lití podlah.

Všechny objekty byly stavebně uzavřeny. Střechy všech objektů jsou zajištěny proti vodě pojistnou izolací. Byla dokončena výměníková stanice. Probíhá temperování objektů pomocí dálkově dodávaného tepla provizorními radiátory, osazenými na stoupačkách hlavního rozvodu ÚT. U oplachtovaných částí lešení u objektů je pod plachty vháněn teplý vzduch z mobilního zařízení pro výrobu tepla na LTO. Bylo dokončeno zasypání venkovních přípojek.

19. Prosinec 2017
Hloubětín - polovina prosince 2017

Hloubětín - konec listopadu 2017

V objektu F4: V 1. – 6. NP se probíhá omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Jsou zde instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 4. až 6. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: V 1. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 5. a 6. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP bylo dokončeno vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Bylo nainstalováno fasádní lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu W: V 1. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP byla dokončena montáž oken. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

07. Prosinec 2017
Hloubětín - konec listopadu 2017

Hloubětín - polovina listopadu 2017

V polovině listopadu 2017 byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: V 1. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. – 6. NP probíhá montáž oken. V 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena stavba fasádního lešení. Probíhá úprava a opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

V objektu F5: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 4. – 6. NP probíhá montáž oken. V 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava a opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

V objektu W: Ve 3. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP je dokončena montáž oken a vyzdívky příček. Dokončena izolace střechy. Dokončena výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Započala instalace zateplovacích prvků (polystyrén o tloušťce 18 cm), východní strana lešení je oplachtována a připravena na temperování. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

24. Listopad 2017
Hloubětín - polovina listopadu 2017

Hloubětín - konec října 2017

Na konci října byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: V 1. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Byla provedena izolace patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. a 4. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Instalace bednění stropu nad 6. NP. Příprava izolace střechy.

V objektu W: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP je dokončována montáž oken a jsou dokončovány vyzdívky příček. Dokončena izolace střechy. Byla provedena izolace patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

 

08. Listopad 2017
Hloubětín - konec října 2017

Hloubětín - polovina října 2017

Průběh výstavby v polovině října 2017:

Objekt F4: V bytech v 1. – 5. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP probíhá armování atik na střeše. Dále probíhá izolace střechy a patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení.

Objekt F5: : V bytech v 1. – 4. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP je instalováno bednění nad 6. NP. Probíhá izolace střechy a patia pod lešením.

Objekt W: V bytech v 1. – 4. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. V 6. NP probíhá montáž oken a jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP probíhá betonáž stropu nad 6. NP. Probíhá izolace střechy a patia pod lešením.

24. Říjen 2017
Hloubětín - polovina října 2017

Hloubětín - konec září 2017

Na konci září 2017 byl postup výstavby tento:

Objekt F4: V 1. NP jsou osazovány zárubně dveří, dělají se omítky a stěrky. Ve 2. NP se montují okna, dělají se omítky a stěrky. Ve 3. NP probíhá zdění vnitřních příček a jsou montována okna. V 6. NP probíhá armování a bednění stěn. Nad 6. NP je prováděno armování atik. V 1.-3. NP probíhá drážkování a montáž silových elektro rozvodů. V celém objektu jsou instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění, je také instalováno svislé odpadní potrubí a potrubí vzduchotechniky. Dokončuje se instalace rozvodu stavební vody.

Objekt F5:  V 1. NP se provádí omítání vnitřních stěn, stěrkování stropů a montáž oken. 2. NP: Omítání stěn a stěrkování stropů. 3. NP: Zdění příček a montáž oken. 5. NP: zdění příček a benění stropu. V 1.-3. NP probíhá drážkování a montáž silových elektro rozvodů. V celém objektu jsou instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění, je také instalováno svislé odpadní potrubí a potrubí vzduchotechniky. Dokončuje se instalace rozvodu stavební vody.

Objekt W: 1. NP: Omítání vnitřních stěn, stěrkování stropů. 2. NP: Stěrkování stropů. 5. NP: Bednění stropů. V 1.-3. NP probíhá drážkování a montáž silových elektro rozvodů. V celém objektu jsou instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění, je také instalováno svislé odpadní potrubí a potrubí vzduchotechniky. Dokončuje se instalace rozvodu stavební vody.

10. Říjen 2017
Hloubětín - konec září 2017

Hloubětín - polovina září 2017

Stav prací:

V objektu F4 probíhá bednění stropu nad 5. NP, zdění příček ve 3. a 4. NP. V 6. NP probíhá armování a bednění stěn. V 1.,  2. a 3. NP je prováděno drážkování a instalace rozvodů elektro + jsou zde instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění. V 1. NP bylo zahájeno osazování zárubní. Ve 2. NP započala montáž oken.

V objektu F5 probíhá bednění stěn 5. NP, ve 3. NP pokračuje vyzdívání příček. V 1. a 2. NP je prováděno drážkování a instalace rozvodů elektro + stěrkování stropů​. V 1., 2. a 3. NP jsou instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění. V 1. NP byla zahájena montáž oken.

V objektu W probíhá zdění nosného zdiva v 5. NP a bednění stropu, pokračuje vyzdívání příček ve 3. a 4. NP. V 1.,  2. a 3. NP je prováděno drážkování a instalace rozvodů elektro + jsou zde instalovány stoupačky a ležaté potrubí ústředního vytápění. V 1. a 2. NP bylo zahájeno stěrkování stropů. V dolních nadzemních podlažích je instalováno odpadní potrubí.

 

20. Září 2017
Hloubětín - polovina září 2017

Hloubětín - konec srpna 2017

Dne 28. srpna 2017 proběhlo na stavbě setkání zástupců YIT Stavo, BD OULU a financující banky. Zástupcům banky byla umožněna prohlídka stavby, byly odpovězeny jejich dotazy a objasněn další postup výstavby. Zástupci financující banky byli velmi spokojeni jak s postupem výstavby, tak s obsahem sdělených informací.

Na konci srpna výstavba zdárně pokračovala:

V objektu F4, v 1., 2. a 3. NP probíhá instalace stoupaček a ležatého potrubí ústředního topení a rozvodů silové elektřiny. Dále probíhá bednění atik a sloupů v 5. NP a bednění stropu nad 5. NP. Jsou také dokončovány balkóny v rámci etapy č. 4. Dále probíhá zdění příček ve 3. NP a započalo zdění v 5. NP.

V objektu F5, v 1., 2. a 3. NP probíhá instalace stoupaček a ležatého potrubí ústředního topení a rozvodů silové elektřiny. Probíhá bednění stropu nad 4. NP, jsou dokončovány balkóny v rámci etapy č. 4. Dokončuje se vyzdívání příček ve 2. NP. V 5. NP probíhá bednění stěn.

V objektu W, v 1., 2. a 3. NP probíhá instalace stoupaček a ležatého potrubí ústředního topení a rozvodů silové elektřiny. Staví se bednění stropu nad 4. NP a jsou vyzdívány příčky ve 3. NP. Dále probíhá zdění nosného zdiva v 5. NP,

Probíhá úprava přilehlé tramvajové zastávky Vozovna Hloubětín.

04. Září 2017
Hloubětín - konec srpna 2017

Hloubětín - polovina srpna 2017

V polovině srpna byla situace na stavbě družstevních bytů následující:

V objektu F4 probíhá bednění stěn 4. NP a stropu nad 4. NP, probíhá také bednění atik a sloupů v 5. NP a dokončování balkónů v rámci dokončení etapy výstavby č. 4. Probíhá zdění příček ve 3. NP a započetí zdění v 5. NP.

V objektu F5 probíhá bednění stropu nad 4. NP, armování stěn 4. NP a dokončování balkónů v rámci dokončení etapy výstavby č. 4. Dokončují se příčky ve 2. NP.

V objektu W probíhá bednění stěn ve 4. NP a stropu nad 4. NP a zdění příček ve 2. a 3. NP.

Technický dozor investora a technický dozor družstva provádějí pravidelnou kontrolu kvality prováděných konstrukcí a používaných materiálů.

 

 

 

16. Srpen 2017
Hloubětín - polovina srpna 2017

Hloubětín - konec července 2017

Na konci července byl stav na stavbě družstevních bytů následující:

V objektu F4 v 1. NP byly dokončeny příčky, byl navezen materiál na příčky ve 2. NP a započalo zdění příček, ve 3. NP bylo dokončeno armování stropu nad 3. NP a začalo armování nosných stěn nad 3. NP. Dále probíhalo dokončování balkónů.

V objektu F5 v 1. NP byly dokončeny příčky, ve 2. NP probíhalo navážení zdiva, dokončovaly se se nosné stěny nad 2. NP a bylo zahájeno bednění stropu nad 2. NP.

V objektu W v 1. a 2. NP probíhalo zdění příček, bednily se stěny ve 3. NP a započalo bednění stěn a stropu nad 3. NP. Dále probíhalo dokončování balkónů.

 

04. Srpen 2017
Hloubětín - konec července 2017
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku