Aktuality

Hloubětín - polovina března 2018

V polovině března 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Je dokončena izolace stropu.  Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 3. a 4. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započalo omítání společných prostor. Byla zahájena montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 3. a 4. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započalo omítání společných prostor. Byla zahájena montáž výtahu. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1., 2. a 3. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují ve 4., 5. a  6. NP.6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační a vodovodní přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Bylo započato s pracemi na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

16. Březen 2018
Hloubětín - polovina března 2018

Hloubětín - konec února 2018

Na konci února 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Dokončuje se monolit vjezdové rampy. Z 85% jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Téměř před dokončením je předávací stanice. Probíhá finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. 

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují ve 3. a 4. NP. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

05. Březen 2018
Hloubětín - konec února 2018

Hloubětín - polovina února 2018

V polovině února 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Spodní stavba (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Dokončuje se monolit vjezdové rampy. Ze ¾ jsou dokončeny vyzdívky. Probíhá montáž rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Téměř před dokončením je předávací stanice. Probíhá finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. 

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

20. Únor 2018
Hloubětín - polovina února 2018

Hloubětín - konec ledna 2018

Na konci ledna 2018 byl stav výstavby družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty v objektu jsou odvětrávány. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše se staví tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet.

V objektu F5: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty jsou větrány. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše se staví tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet.

V objektu W: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. V bytech se větrá.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V 1. – 3. NP byly zahájeny práce na podlahách uvnitř bytů.

V suterénu (1. podzemním podlaží – 1. PP) pokračuje izolování stropu. Pokračuje se v montáži ležatých rozvodů kanalizace.

Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

31. Leden 2018
Hloubětín - konec ledna 2018

Hloubětín - konec prosince 2017

Na konci prosince 2017 byl stav na výstavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhá instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Bylo dokončeno vyzdívání příček. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty v objektu jsou odvětrávány. Byla dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém.

V objektu F5: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Bylo dokončeno vyzdívání příček. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty jsou větrány. Byla dokončena izolace střechy. Bylo nainstalováno fasádní lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách byla zahájena montáž kontaktního zateplovacího systému.

V objektu W: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. V bytech se větrá. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V suterénu (1. podzemním podlaží – 1. PP) pokračuje izolování stropu a lití podlah.

Všechny objekty byly stavebně uzavřeny. Střechy všech objektů jsou zajištěny proti vodě pojistnou izolací. Byla dokončena výměníková stanice. Probíhá temperování objektů pomocí dálkově dodávaného tepla provizorními radiátory, osazenými na stoupačkách hlavního rozvodu ÚT. U oplachtovaných částí lešení u objektů je pod plachty vháněn teplý vzduch z mobilního zařízení pro výrobu tepla na LTO. Bylo dokončeno zasypání venkovních přípojek.

 

05. Leden 2018
Hloubětín - konec prosince 2017

Hloubětín - polovina prosince 2017

V polovině prosince 2017 byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se probíhá omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Jsou zde instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Vyzdívání příček bylo dokončeno. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byla dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Bylo dokončeno vyzdívání příček. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončena izolace střechy. Bylo nainstalováno fasádní lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu W: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V celém objektu byla dokončena montáž oken. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část objektu je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V suterénu (1. podzemním podlaží – 1. PP) probíhá izolování stropu a započalo lití podlah.

Všechny objekty byly stavebně uzavřeny. Střechy všech objektů jsou zajištěny proti vodě pojistnou izolací. Byla dokončena výměníková stanice. Probíhá temperování objektů pomocí dálkově dodávaného tepla provizorními radiátory, osazenými na stoupačkách hlavního rozvodu ÚT. U oplachtovaných částí lešení u objektů je pod plachty vháněn teplý vzduch z mobilního zařízení pro výrobu tepla na LTO. Bylo dokončeno zasypání venkovních přípojek.

19. Prosinec 2017
Hloubětín - polovina prosince 2017

Hloubětín - konec listopadu 2017

V objektu F4: V 1. – 6. NP se probíhá omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Jsou zde instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 4. až 6. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: V 1. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 5. a 6. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP bylo dokončeno vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Bylo nainstalováno fasádní lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu W: V 1. – 6. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP byla dokončena montáž oken. Dokončena izolace střechy. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

07. Prosinec 2017
Hloubětín - konec listopadu 2017

Hloubětín - polovina listopadu 2017

V polovině listopadu 2017 byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: V 1. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. – 6. NP probíhá montáž oken. V 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena stavba fasádního lešení. Probíhá úprava a opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

V objektu F5: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 4. – 6. NP probíhá montáž oken. V 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava a opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

V objektu W: Ve 3. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. Pokračuje instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP je dokončena montáž oken a vyzdívky příček. Dokončena izolace střechy. Dokončena výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Započala instalace zateplovacích prvků (polystyrén o tloušťce 18 cm), východní strana lešení je oplachtována a připravena na temperování. Dokončena izolace střechy proti zatékání.

24. Listopad 2017
Hloubětín - polovina listopadu 2017

Hloubětín - konec října 2017

Na konci října byl stav na stavbě družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: V 1. – 5. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Dokončena izolace střechy. Byla provedena izolace patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V objektu F5: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Ve 3. a 4. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP probíhá vyzdívání příček. Instalace bednění stropu nad 6. NP. Příprava izolace střechy.

V objektu W: V 1. – 4. NP se provádí omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů a jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V 6. NP je dokončována montáž oken a jsou dokončovány vyzdívky příček. Dokončena izolace střechy. Byla provedena izolace patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení. Probíhá úprava obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

 

08. Listopad 2017
Hloubětín - konec října 2017

Hloubětín - polovina října 2017

Průběh výstavby v polovině října 2017:

Objekt F4: V bytech v 1. – 5. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP probíhá armování atik na střeše. Dále probíhá izolace střechy a patia pod lešením. Započala výstavba fasádního lešení.

Objekt F5: : V bytech v 1. – 4. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. Ve 3. NP probíhá montáž oken. V 5. a 6. NP jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP je instalováno bednění nad 6. NP. Probíhá izolace střechy a patia pod lešením.

Objekt W: V bytech v 1. – 4. NP probíhají práce na omítkách a stěrkách. Jsou instalovány silové rozvody elektřiny, zdravo- a vzducho- techniky. V 6. NP probíhá montáž oken a jsou vyzdívány příčky. Nad 6. NP probíhá betonáž stropu nad 6. NP. Probíhá izolace střechy a patia pod lešením.

24. Říjen 2017
Hloubětín - polovina října 2017
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku