Aktuality

Hloubětín - konec srpna 2018

     Na konci srpna 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách. Byla zahájena výstavba oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

04. Září 2018
Hloubětín - konec srpna 2018

Hloubětín - polovina srpna 2018

     Všechny 3 domy (F4, F5 a W) jsou ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Dokončují se řemeslné práce v bytech, společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     V polovině srpna 2018 probíhají intenzívní práce na dokončování vybavení bytů a společných prostor. Realizační firma postupně byty dokončuje a připravuje na technickou prohlídku, během které budou sepisovány vady a nedodělky.

     Pražský dopravní podnik dokončil rekonstrukci tramvajové tratě na ulici Kolbenova až k vozovně Hloubětín. Od stanice metra B Kolbenova je nyní možné k areálu bytových domů dojet tramvají (jedna zastávka).

17. Srpen 2018
Hloubětín - polovina srpna 2018

Hloubětín - konec července 2018

    

     Ve druhé polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Realizační firma postupně byty dokončuje.   

         V několika dokončených bytech byly během druhé poloviny měsíce července sepsány vady a nedodělky. Je dohodnuto, že sepisování vad a nedodělků v bytech bude pokračovat ve větší intenzitě v měsíci srpnu 2018.

31. Červenec 2018
Hloubětín - konec července 2018

Hloubětín - polovina července 2018

V polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Způsob a kvalitu provedení prací kontrolují tři pracovníci technického dozoru družstva. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Bylo dokončeno stěrkování povrchu garážových stání. Byla zahájena instalace sklepních kójí.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky, komunikace jsou pokrývány asfaltovým povrchem.

16. Červenec 2018
Hloubětín - polovina července 2018

Hloubětín - konec června 2018

Na konci června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. V zájmu dodržení co nejvyšší kvality prováděných řemeslných prací byl posílen počet pracovníků technického dozoru družstva z 1 na 3. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla nainstalována vstupní vrata do garáží.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně. . Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů. Pokračuje  instalace zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Proběhla zde tzv. „zátopová zkouška“. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky.

04. Červenec 2018
Hloubětín - konec června 2018

Hloubětín - polovina června 2018

V polovině června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla osazena garážová vrata.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. . V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech jsou instalovány vany. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

Nejbližší okolí domů a patio: Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Upravují se komunikace mezi objekty.

22. Červen 2018
Hloubětín - polovina června 2018

Hloubětín - konec května 2018

Na konci května 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se finální úprava povrchů. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní.

V objektu F4: V 5. – 6. NP bylo dokončeno omítání vnitřních stěn a stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Byla dokončena kompletace radiátorů v bytech. Na chodbách byla dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Jsou instalovány hydrantové skříně. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Započalo malování stěn v bytech.

V objektu F5: V 5. – 6. NP bylo dokončeno omítání vnitřních stěn a stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. . V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Byla dokončena kompletace radiátorů v bytech. Na chodbách byla dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Jsou instalovány hydrantové skříně. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Bylo zahájeno malování stěn.

V objektu W: V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech. Je dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty, jsou dokončeny hydrantové skříně na chodbách. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech jsou instalovány vany. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Započalo malování stěn v bytech.

Nejbližší okolí domů a patio: PRE vybudovalo malý zděný objekt v bezprostřední blízkosti našich domů, který bude sloužit jako rozvodna. Bylo dokončeno izolování patia, probíhá zátopová zkouška. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Nahrubo jsou upravovány komunikace mezi objekty.

07. Červen 2018
Hloubětín - konec května 2018

Hloubětín - polovina května 2018

V polovině května 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Byl zahrnut výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice. Je instalováno osvětlení. Jsou montovány zárubně.

V objektu F4: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP bylo ukončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Jsou instalovány hydrantové skříně. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 2., 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu F5: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 2., 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu W: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

Nejbližší okolí domů: Byly dokončeny hrubé zemní práce v okolí domů. Byla zeminou zahrnuta kanalizační a vodovodní přípojka. Pokračuje izolování patia. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

22. Květen 2018
Hloubětín - polovina května 2018

Hloubětín - konec dubna 2018

Na konci dubna 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Byl zahrnut výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení, plachta byla odstraněna.  Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Ve 3. NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení, plachta byla odstraněna. Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Ve 3. NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je zčásti fasádní lešení, které je postupně odstraňováno. Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech. Ve 3. a 4.  NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

 

Nejbližší okolí domů: Byly dokončeny hrubé zemní práce v okolí domů. Byla zeminou zahrnuta kanalizační a vodovodní přípojka. Probíhá izolování patia. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

 

09. Květen 2018
Hloubětín - konec dubna 2018

Hloubětín - polovina dubna 2018

V polovině dubna 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a dokončení zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, která je postupně odstraňována. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. V 1. a 2. NP započaly práce na obkladech a dlažbách v bytech.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, která je postupně odstraňována. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. V 1. a 2. NP započaly práce na obkladech a dlažbách v bytech.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují v 6. NP. V 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Kolem domu je fasádní lešení. Byla dokončena montáž kontaktního zateplovacího systému. Postupně je odstraňována venkovní plachta, zakrývající objekt.  Pokračuje nanášení finální vrstvy na zateplovací prvky ve dvou barvách – bílé a světle hnědé. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy. V bytech 1. a 2. NP jsou položeny dlažby a obloženy koupelny.

Nejbližší okolí domů: Pokračují práce na kanalizační a vodovodní přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Bylo započato s pracemi na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

17. Duben 2018
Hloubětín - polovina dubna 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku