Aktuality

Hloubětín - polovina června 2018

V polovině června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla osazena garážová vrata.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. . V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech jsou instalovány vany. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech.

Nejbližší okolí domů a patio: Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Upravují se komunikace mezi objekty.

22. Červen 2018
Hloubětín - polovina června 2018

Hloubětín - konec května 2018

Na konci května 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se finální úprava povrchů. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní.

V objektu F4: V 5. – 6. NP bylo dokončeno omítání vnitřních stěn a stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Byla dokončena kompletace radiátorů v bytech. Na chodbách byla dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Jsou instalovány hydrantové skříně. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Započalo malování stěn v bytech.

V objektu F5: V 5. – 6. NP bylo dokončeno omítání vnitřních stěn a stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. . V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Byla dokončena kompletace radiátorů v bytech. Na chodbách byla dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Jsou instalovány hydrantové skříně. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Je nainstalována sanita. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Bylo zahájeno malování stěn.

V objektu W: V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech. Je dokončena instalace kalorimetrů pro jednotlivé byty, jsou dokončeny hydrantové skříně na chodbách. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Z objektu bylo odstraněno fasádní lešeníByla dokončena se montáž kontaktního zateplovacího systému. Dokončují se finální stěrky fasády. Probíhá zátopová zkouška střechy.

Ve 4. a 5. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech jsou instalovány vany. Je nainstalována sanita. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Započalo malování stěn v bytech.

Nejbližší okolí domů a patio: PRE vybudovalo malý zděný objekt v bezprostřední blízkosti našich domů, který bude sloužit jako rozvodna. Bylo dokončeno izolování patia, probíhá zátopová zkouška. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Nahrubo jsou upravovány komunikace mezi objekty.

07. Červen 2018
Hloubětín - konec května 2018

Hloubětín - polovina května 2018

V polovině května 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Byl zahrnut výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice. Je instalováno osvětlení. Jsou montovány zárubně.

V objektu F4: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP bylo ukončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Jsou instalovány hydrantové skříně. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 2., 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Pokračuje instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu F5: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 2., 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu W: Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Kompletují se radiátory v jednotlivých místnostech, na chodbách jsou instalovány kalorimetry pro jednotlivé byty. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Bylo zahájeno osazování parapetů. Na objektu je fasádní lešení, které je postupně odstraňováno.  Dokončuje se montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

Ve 3. a 4. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

Nejbližší okolí domů: Byly dokončeny hrubé zemní práce v okolí domů. Byla zeminou zahrnuta kanalizační a vodovodní přípojka. Pokračuje izolování patia. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

22. Květen 2018
Hloubětín - polovina května 2018

Hloubětín - konec dubna 2018

Na konci dubna 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů a dokončování fasád objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Byl zahrnut výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení, plachta byla odstraněna.  Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Ve 3. NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení, plachta byla odstraněna. Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech a jsou zde instalovány vany v koupelnách. Ve 3. NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. V 5. a 6. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je zčásti fasádní lešení, které je postupně odstraňováno. Pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Byla dokončena izolace střechy a pokládka finální fólie.

V 1. a 2. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech. Ve 3. a 4.  NP byly zahájeny práce na obkladech a dlažbách v bytech. Započala instalace kotev zábradlí na balkónech.

 

Nejbližší okolí domů: Byly dokončeny hrubé zemní práce v okolí domů. Byla zeminou zahrnuta kanalizační a vodovodní přípojka. Probíhá izolování patia. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

 

09. Květen 2018
Hloubětín - konec dubna 2018

Hloubětín - polovina dubna 2018

V polovině dubna 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a dokončení zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Provádí se finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. Je dokončen nátěr stropu garáží (barevné sjednocení). Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, která je postupně odstraňována. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. V 1. a 2. NP započaly práce na obkladech a dlažbách v bytech.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, která je postupně odstraňována. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. V 1. a 2. NP započaly práce na obkladech a dlažbách v bytech.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. osazení oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Ve 4. a 5. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují v 6. NP. V 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů vč. společných prostor. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Kolem domu je fasádní lešení. Byla dokončena montáž kontaktního zateplovacího systému. Postupně je odstraňována venkovní plachta, zakrývající objekt.  Pokračuje nanášení finální vrstvy na zateplovací prvky ve dvou barvách – bílé a světle hnědé. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy. V bytech 1. a 2. NP jsou položeny dlažby a obloženy koupelny.

Nejbližší okolí domů: Pokračují práce na kanalizační a vodovodní přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Bylo započato s pracemi na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

17. Duben 2018
Hloubětín - polovina dubna 2018

Hloubětín - konec března 2018

Na konci března 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a dokončení zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Je dokončena izolace stropu.  Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Pokračuje omítání společných prostor. Pokračuje montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. Započaly přípravné práce na obkladech a dlažbách.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 4. a 5. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Pokračuje omítání společných prostor. Pokračuje montáž výtahu. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Je montován kontaktní zateplovací systém. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy. Započaly práce na obkladech a dlažbách v bytech.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena vč. oken. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1., 2.  3., 4. a 5. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují v 6. NP.6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Pokračuje montáž výtahů.  Kolem domu je fasádní lešení. Postupně je odstraňována venkovní plachta, zakrývající objekt. Probíhá nanášení finální vrstvy na zateplovací prvky ve dvou barvách – bílé a světle hnědé.  Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy. V prvních bytech 1. a 2. NP jsou položeny dlažby a obloženy koupelny.

Nejbližší okolí domů: Pokračují práce na kanalizační a vodovodní přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Bylo započato s pracemi na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

03. Duben 2018
Hloubětín - konec března 2018

Hloubětín - polovina března 2018

V polovině března 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Je dokončen monolit vjezdové rampy. Jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Jsou hotovy hrubé podlahy. Je dokončena izolace stropu.  Téměř před dokončením je předávací stanice.

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 3. a 4. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započalo omítání společných prostor. Byla zahájena montáž výtahu. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. Ve 3. a 4. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. V 5. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započalo omítání společných prostor. Byla zahájena montáž výtahu. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokračuje pokládání jednotlivých vrstev izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1., 2. a 3. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují ve 4., 5. a  6. NP.6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační a vodovodní přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu. Bylo započato s pracemi na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů.

16. Březen 2018
Hloubětín - polovina března 2018

Hloubětín - konec února 2018

Na konci února 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Dokončuje se monolit vjezdové rampy. Z 85% jsou dokončeny vyzdívky. Dokončuje se montáž rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Téměř před dokončením je předávací stanice. Probíhá finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. 

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP pokračuje lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP bylo dokončeno lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů, tyto práce pokračují ve 3. a 4. NP. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Započala montáž vodicích lišt a dalších komponentů ve výtahové šachtě, výtahové šachty jsou zazdívány.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

05. Březen 2018
Hloubětín - konec února 2018

Hloubětín - polovina února 2018

V polovině února 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na řemeslné práce uvnitř objektů a zateplování objektů. Stav byl následující:

Spodní stavba (první podzemní podlaží – 1. PP): Je dokončen výkop hlavní stavební jámy, jsou dokončeny monolitické konstrukce. Dokončuje se monolit vjezdové rampy. Ze ¾ jsou dokončeny vyzdívky. Probíhá montáž rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Téměř před dokončením je předávací stanice. Probíhá finální úprava povrchů. Je dokončena izolace stropu. 

V objektu F4: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu F5: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

V objektu W: Monolitická konstrukce je kompletně dokončena. Jsou osazena všechna okna. Vnitřní vyzdívky jsou hotovy na 98%. Objekt je temperován. Byty v objektu jsou odvětrávány. V 1. a 2. NP započalo lití podlah v jednotlivých místnostech uvnitř bytů. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Byl zprovozněn odvod splaškové vody v domě. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. Na střeše jsou dokončeny tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet. Pokládají se jednotlivé vrstvy izolace střechy.

Nejbližší okolí domů: Byla kompletně dokončena horkovodní přípojka. Pokračují práce na kanalizační přípojce. Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

20. Únor 2018
Hloubětín - polovina února 2018

Hloubětín - konec ledna 2018

Na konci ledna 2018 byl stav výstavby družstevních bytů v Hloubětíně následující:

V objektu F4: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Pokračuje zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty v objektu jsou odvětrávány. Na objektu je fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách je montován kontaktní zateplovací systém. Na střeše se staví tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet.

V objektu F5: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: instalace rozvodů silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Byty jsou větrány. Na objektu je nainstalováno fasádní lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků. V závislosti na klimatických podmínkách pokračuje montáž kontaktního zateplovacího systému. Na střeše se staví tzv. „kiosky“ – nezbytné zakrytí a odvětrání instalačních šachet.

V objektu W: Objekt je temperován. Ve 4. – 6. NP je dokončováno omítání vnitřních stěn a stěrkování stropů. V bytech probíhají řemeslné práce: jsou instalovány rozvody silové elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. Probíhá zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. V bytech se větrá.  Byla dokončena instalace fasádního lešení. Část fasádního lešení je zakryta plachtou, pod kterou je vháněn teplý vzduch. Probíhá úprava a drobné opravy obvodových stěn před montáží zateplovacích prvků.

V 1. – 3. NP byly zahájeny práce na podlahách uvnitř bytů.

V suterénu (1. podzemním podlaží – 1. PP) pokračuje izolování stropu. Pokračuje se v montáži ležatých rozvodů kanalizace.

Byla zahájena příprava pro založení oplocení areálu.

31. Leden 2018
Hloubětín - konec ledna 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku