Aktuality

Hloubětín - polovina listopadu 2018

     V polovině listopadu 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Jsou dokončeny zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky, osvětlení patia a informační sloupek.

     Jsou dokončena garážová stání, sklepní kóje a místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení. Čeká se na instalaci.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Stále probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

20. Listopad 2018
Hloubětín - polovina listopadu 2018

Hloubětín - konec října 2018

     Na konci října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech, fasád a výtahů. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách.

     Venkovní úpravy: Dokončují se zahradnické práce, jsou vysazeny stromy, jsou nainstalovány 2 dětské herní prvky a informační sloupek.

     Jsou dokončeny sklepní kóje: Byly opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Bylo dokončeno číslování parkovacích míst. Byla dokončena místnost pro sprchování kol a psů.

     Bylo rozhodnuto o instalaci jednotných svítidel na balkóny a terasy. Dle požadavku architekta budou tato svítidla v černém provedení.    

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků v bytech bude dokončeno do poloviny listopadu t.r. Připravuje se soupis vad a nedodělků ve společných prostorách. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Probíhá kolaudační  řízení. Proběhlo místní šetření ze strany pracovníků stavebního úřadu městské části Praha 9. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v průběhu listopadu 2018.

06. Listopad 2018
Hloubětín - konec října 2018

Hloubětín - polovina října 2018

     V polovině října 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech a fasád. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech, dokončují se práce ve společných prostorách a zahradnické práce v okolí domů. Jsou dokončeny výtahy. 

     Sklepní kóje jsou dokončeny a opatřeny čísly, navazujícími na čísla bytů, ke kterým byly přiděleny. Pokračuje číslování parkovacích míst.

     Pracuje se na dokončení chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, je instalováno vnitroblokové osvětlení. Byla dokončena výstavba vnitřních komunikací, gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny, objekty jsou připojeny na elektrickou rozvodnou síť.

     V jednotlivých objektech probíhají funkční zkoušky.

     Probíhá odstraňování zjištěných vad a nedodělků. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků je kontrolováno techniky BD OULU.

     Práce jsou soustředěny na přípravu kolaudačního řízení. Vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá v první polovině listopadu 2018.

25. Říjen 2018
Hloubětín - polovina října 2018

Hloubětín - konec září 2018

     Na konci září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech.   

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží byly dokončeny rozvody instalací a osvětlení. Sklepní kóje jsou dokončeny, pokračuje vyznačování parkovacích míst bílými čarami a jejich číslování.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, jsou instalována zábradlí, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Byla dokončena výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod elektřiny, vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. V suterénu každého domu je místnost, kde jsou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny. Taktéž jsou ve všech objektech vč. suterénu dokončeny rozvody EPS a EZS.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků a v jejich odstraňování pokračuje. Je předpoklad, že odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude dokončeno do konce října t.r. Odstraňování zjištěných vad a nedodělků bude v průběhu měsíce října kontrolováno techniky BD OULU.

     Struktura čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním, navržená YIT Stavo, bude realizována.

04. Říjen 2018
Hloubětín - konec září 2018

Hloubětín - polovina září 2018

     V polovině září 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny vč. střech. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Ve všech bytech bylo dokončeno:

- malby a stěrky,

- položeny podlahy,

- osazení interierových  i venkovních dveří,

- nainstalování sanitárního vybavení,

- namontování zařizovacích předmětů,

- kompletace vypínačů a zásuvek,

- osazení balkónů a teras technickými prvky (zábradlí, výplně zábradlí, oplechování). 

     Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. V 1. podzemním podlaží se finálně dokončují rozvody instalací a osvětlení, byly dokončeny sklepní kóje, bylo zahájeno vyznačování parkovacích míst bílými čarami.

     Pracuje se na dokončení místních komunikací a chodníků, pokračují práce na venkovních úpravách, postupně je instalováno vnitroblokové osvětlení. Na venkovních úpravách je jako zásypový materiál použit keramzit, na něj bude zaseta tráva. Pokračuje výstavba gabionů a oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou stále připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou nainstalovány elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila v září odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

     Byl projednán koncept struktury čipového přístupového systému do objektu a ke garážovým stáním.

26. Září 2018
Hloubětín - polovina září 2018

Hloubětín - konec srpna 2018

     Na konci srpna 2018 jsou všechny 3 domy (F4, F5 a W) ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Byly dokončeny řemeslné práce v bytech. Pokračují řemeslné práce ve společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách. Byla zahájena výstavba oplocení.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     Do konce srpna proběhly ve všech  bytech technické prohlídky, během kterých byly sepsány vady a nedodělky. Zhotovitel stavby, firma GEMO, zahájila odstraňování zjištěných vad a nedodělků.

04. Září 2018
Hloubětín - konec srpna 2018

Hloubětín - polovina srpna 2018

     Všechny 3 domy (F4, F5 a W) jsou ze stavebního hlediska dokončeny, poslední fází je izolování domů na úrovni terénu. Dokončují se řemeslné práce v bytech, společných prostorách a garážových stáních. Pracuje se na venkovních úpravách.

     Všechny 3 objekty jsou napojeny na přívod vody, kanalizaci a teplovod. Je dokončena výměníková stanice. Finální připojení na dodávku elektrické energie v současné době zatím není, domy jsou připojeny tzv. „stavební“ přípojkou. V suterénu každého domu je místnost, kde budou umístěny elektroměry pro všechny byty. Rozvody elektrické energie v domech jsou dokončeny.

     V polovině srpna 2018 probíhají intenzívní práce na dokončování vybavení bytů a společných prostor. Realizační firma postupně byty dokončuje a připravuje na technickou prohlídku, během které budou sepisovány vady a nedodělky.

     Pražský dopravní podnik dokončil rekonstrukci tramvajové tratě na ulici Kolbenova až k vozovně Hloubětín. Od stanice metra B Kolbenova je nyní možné k areálu bytových domů dojet tramvají (jedna zastávka).

17. Srpen 2018
Hloubětín - polovina srpna 2018

Hloubětín - konec července 2018

    

     Ve druhé polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Realizační firma postupně byty dokončuje.   

         V několika dokončených bytech byly během druhé poloviny měsíce července sepsány vady a nedodělky. Je dohodnuto, že sepisování vad a nedodělků v bytech bude pokračovat ve větší intenzitě v měsíci srpnu 2018.

31. Červenec 2018
Hloubětín - konec července 2018

Hloubětín - polovina července 2018

V polovině července 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na dokončování řemeslných prací v bytech a společných prostorách. Způsob a kvalitu provedení prací kontrolují tři pracovníci technického dozoru družstva. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Bylo dokončeno stěrkování povrchu garážových stání. Byla zahájena instalace sklepních kójí.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

V objektu W: Dům je stavebně dokončen. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Výtah je hotov. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Pokračuje pokládka plovoucích podlah v bytech. Pokračuje instalace vodních baterií a dalšího vybavení koupelen a WC. Byla zahájena montáž obložek vnitřních dveří v bytech. Byla zahájena instalace vstupních dveří do bytů.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky, komunikace jsou pokrývány asfaltovým povrchem.

16. Červenec 2018
Hloubětín - polovina července 2018

Hloubětín - konec června 2018

Na konci června 2018 jsou práce na družstevních bytech v Hloubětíně zaměřeny zejména na pokračující řemeslné práce uvnitř objektů. V zájmu dodržení co nejvyšší kvality prováděných řemeslných prací byl posílen počet pracovníků technického dozoru družstva z 1 na 3. Stav byl následující:

Poznámka: Změny proti dřívějšímu stavu jsou podtrženy.

Spodní stavba - suterén (první podzemní podlaží – 1. PP): Dokončuje se montáž ležatých rozvodů zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky a elektriky. Provádí se stěrkování povrchu garážových stání. Byla dokončena instalace osvětlení a montáž zárubní. Byla nainstalována vstupní vrata do garáží.

V objektu F4: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Byla dokončena instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Téměř hotov je výtah. Byly nainstalovány hydrantové skříně. Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

V objektu F5: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha. Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech pokračuje instalace bytových rozvaděčů elektřiny. Dokončuje se  zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Výtah je před dokončením. Jsou instalovány hydrantové skříně. . Pokračuje instalace zábradlí na balkónech. Dokončuje se osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC

V objektu W: Dům je stavebně dokončen, bylo odstraněno lešení, byla dokončena fasáda a střecha.  Pokračuje instalace rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektřiny, zdravotechniky a ústředního vytápění. V bytech jsou instalovány bytové rozvaděče elektřiny. Dokončuje se zazdívání šachet a montáž sádrokartonových konstrukcí. Dokončuje se montáž výtahu. Pokračuje osazování parapetů. Pokračuje  instalace zábradlí na balkónech. Bylo dokončeno osazování parapetů. Pokračuje malování stěn v bytech (bílá). Byla zahájena pokládka plovoucích podlah v bytech. Byla zahájena instalace vodních baterií v koupelnách.

V 5. a 6. NP pokračují práce na obkladech a dlažbách v bytech, v bytech, jsou instalovány vany a další komponenty sanity v koupelnách a v místnostech WC.

Nejbližší okolí domů a patio: Byla dokončena přípojka horkovodu. Pracuje se na přípojce elektro. PRE vybudovalo v bezprostřední blízkosti objektu F5 malý zděný domek – rozvodnu.  Bylo dokončeno izolování patia. Proběhla zde tzv. „zátopová zkouška“. Probíhají práce na oplocení areálu. Pokračují práce na tzv. gabionech (opěrných zídkách) kolem domů. Pokračuje se na úpravách komunikací mezi objekty, montují se obrubníky.

04. Červenec 2018
Hloubětín - konec června 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku