Potřebujete poradit?

Kolika procenty jsou zúročeny jednotlivé měsíční splátky – nájemné?

Ing. František Sojka:
V družstevním nájemném, které někdy bývá nazýváno i ekonomické nájemné, je jednou z jeho složek úhrada úvěru poskytnutého na výstavbu. Tato úhrada, nazývaná anuita, v sobě zahrnuje úmor i úrok příslušné části úvěrů, připadající na výstavbu konkrétní bytové jednotky. Název anuita pak v sobě zachycuje anuitní formu úhrady, tedy to, že po celou dobu splácení úvěru je výše úhrady neměnná. V praxi to znamená, že sjednaná výše úvěru a sjednaný úrok jsou anuitní formou rozvrženy do splátek k jednotlivým bytům a byl-li sjednán např. úrok ve výši 3,3 % p.a., znamená to, že splátka tento úrok obsahuje. Nedochází tedy, tak jak píšete, k úročení plateb nájemného.

Pokud se nám podaří dokončit jednání s firmami, které vlastní a nabízejí projekty výstavby, zpracujeme nabídku výstavby konkrétního domu včetně předpokládaného nájemného u jednotlivých velikostních kategorií bytů a to včetně splátky poskytnutého dlouhodobého úvěru. Pak si budete moci ověřit, jak družstevní nájemné vypadá a co se v jeho rámci hradí.

Mohu si převést družstevní byt do osobního vlastnictví?

Ing. František Sojka: Samozřejmě, nejdříve však musíte mít splaceny náklady na pořízení bytu. Část jste splatil(a) úhradou členského podílu, zbývající část splácíte po určitou dobu (20–25 let) v nájemném a hradíte tedy tak tu část nákladů, který byla kryta poskytnutým bankovním úvěrem. Poté si lze zažádat o převod bytu do osobního vlastnictví, což už zajišťuje družstvo.

Mohu si zvýšit počáteční členský vklad?

Ing. František Sojka: Jistě, výše členského vkladu je určena pouze spodní hranicí 25 %, varianta většího vkladu už záleží jen na vašich finančních možnostech.

Mohu prodat svůj členský podíl?

Ing. František Sojka: Ano. Družstevního bytu se můžete zbavit podle svých potřeb. Převod členských práv a povinností a s tím související členský podíl a nájem družstevního bytu lze nabídnout komukoliv, kdo za vámi stanovených podmínek a podmínek pro členství v družstvu projeví o družstevní byt zájem. Převod členských práv a povinností pak oznámíte družstvu. To s převodcem uzavře nájemní smlouvu a následně všechno, co váš nástupce v členských právech a povinnostech bude požadovat, tedy i možný převod bytu do vlastnictví.

Co se stane, pokud náhle nebudu schopný platit nájem?

Ing. František Sojka: Družstvo vytváří i tzv. dlouhodobou zálohu, kterou používá na úhradu předpokládaných oprav. Kromě toho tyto prostředky vytvářejí i finance na krytí případů, kdy má někdo z nájemníků problémy s úhradou nájemného. Družstvo si k tomuto účelů může vytvářet i zvláštní fondy (např. rezervní). Člen družstva má tedy určitou časovou rezervu, kdy může své problémy řešit. Pokud by přetrvávaly, bude v jeho zájmu členský podíl převést na někoho, kdo vyrovná jeho závazky a vyplatí mu dosud uhrazené náklady na pořízení bytu a vstoupí tak do jeho povinností a práv. Lze tedy poměrně bezproblémově vyřešit i ty nejobtížnější situace, aniž dochází k nucenému prodeji jednotky bez možnosti ovlivnit tuto skutečnost (případ dluhu na hypotéce).

Náš odborník


Ing. František Sojka je předsedou družstva Stavbař již 26 let. S družstevními výstavbami má bohaté zkušenosti už od roku 1979. Svými dotazy se proto obracíte přímo na něj.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku